Compliance

SheEO helpt jouw onderneming om alle wet- en regelgeving en interne beleidsmaatregelen die op haar van toepassing zijn, na te leven. 

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om zich aan wet- en regelgeving te houden, zowel op nationaal als internationaal niveau. Dit omvat onder andere financiële regulering, arbeidswetten, milieubescherming en consumentenbescherming. Corporate compliance houdt in dat bedrijven zich bewust zijn van deze wetten en regels en zich eraan houden om juridische problemen en sancties te voorkomen.

Daarnaast omvat corporate compliance ook de naleving van ethische normen en waarden binnen een organisatie. Dit betekent dat bedrijven eerlijk, integer en transparant handelen, zowel intern als extern. Het gaat om het vermijden van belangenconflicten, corruptie, fraude en andere vormen van wangedrag.

Het is belangrijk voor bedrijven om een goed corporate compliance-programma op te zetten en te onderhouden. Dit omvat het opstellen van duidelijke richtlijnen, het trainen van medewerkers, het monitoren van naleving en het nemen van corrigerende maatregelen indien nodig. Een sterke corporate compliance-cultuur bevordert de integriteit, verantwoordelijkheid en duurzaamheid van het bedrijf.

Om corporate compliance te garanderen, helpt SheEO jou bij het uitwerken en implementeren van interne beleidsmaatregelen en procedures zoals gedragscodes, anti-witwasbeleid, anti-fraudebeleid, beleid inzake belangenconflicten,…

Naast de juridische en ethische aspecten biedt corporate compliance ook voordelen voor jouw onderneming zelf. Het creëert vertrouwen bij klanten, investeerders en andere stakeholders, aangezien zij weten dat het bedrijf zich houdt aan de regels en ethische normen. Het kan ook helpen bij het voorkomen van reputatieschade, financiële verliezen en juridische conflicten.

SheEO als jouw Compliance Partner

SheEO kan je bijstaan bij onder meer:

  • het implementeren van de vereisten die volgen uit wet- en regelgeving, zoals Anti-witwaswetgeving (AML), Anti-Fraude, Financial Sanctions, GDPR en privacy, anti-bribery;
  • het adviseren vanuit een rol als compliance manager / business partner
  • het opstellen van interne gedragscodes en procedures.

Benieuwd naar wat SheEO voor jouw bedrijf kan betekenen als compliance partner? Neem vrijblijvend contact op.

Corporate Compliance Saskia Monseur Sheeo