Disclaimer SheEO BV

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.  SheEO BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

E-mails, juridische documenten, procedures, bedrijfsdocumenten, policies, contracten en alle bijlagen afkomstig van SheEO BV zijn vertrouwelijk en/of onderworpen aan copyright of andere wetsbepalingen en zijn enkel bestemd voor de opdrachtgever of de adressant in het geval van e-mailverkeer.  Als een e-mail per vergissing wordt ontvangen, is elke publicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden.